ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564