กิจกรรมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2564