บุคลากร

รุ่งโรจน์-ชุดขาว studio
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
nantha2
นางนันทา  วัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นปฐมวัย
rattikan
นางสาวรัตติกาลแก้วสุข
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
nat
นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  พรรณศุภมิตร
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
siriporn
นางสาวศิริพร  สาโรจน์
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3
duangkamon
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ
ครูธุรการ
นางสาวสุดารัตน์  แย้มประยงค์
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
นายนำโชค  สุขพ่วง
ครูอัตราจ้าง
สอนคอมพิวเตอร์
422692983_1141539743692916_5923905631454046282_n
นางสาวอัมพวรรณ์  สุขแจ่ม
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ประจำชั้นอนุบาล 1-3
pramern2
นางสาวประเมิน  จูสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง