บุคลากร

รุ่งโรจน์-ชุดขาว studio
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
nantha2
นางนันทา  วัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
rattikan
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
sutthinee
นางสาวศุทธินี ฟักเขียว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6
pornpen
นางสาวพรเพ็ญ  เตมียนันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1-3
duangkamon
นางสาวดวงกมล สุขเทพ
ครูธุรการ
pramern2
นางสาวประเมิน จูสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง