บุคลากร

รุ่งโรจน์-ชุดขาว studio
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
nantha2
นางนันทา  วัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
rattikan
นางสาวรัตติกาลแก้วสุข
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
nat
นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  พรรณศุภมิตร
ครู
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
siriporn
นางสาวศิริพร  สาโรจน์
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3
duangkamon
นางสาวดวงกมล  สุขเทพ
ครูธุรการ
สอนคอมพิวเตอร์
pornpen
นางสาวพรเพ็ญ  เตมียนันท์
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นอนุบาล 1-3
pramern2
นางสาวประเมิน  จูสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง