งานทำบุญครบรอบ 90 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านท่าซุง วันที่ 1 เมษายน 2564