ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง