ภาพกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ 11 กุมภาพันธ์ 2564