บุคลากร

รุ่งโรจน์-ชุดขาว studio
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
nantha2
นางนันทา  วัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
rattikan
นางสาวรัตติกาล  แก้วสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
sutthinee
นางสาวศุทธินี ฟักเขียว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6
kanya
นางสาวกัญญา พันธุยี่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1-3
อัมรินทร์
นายอัมรินทร์  บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1
 
duangkamon
นางสาวดวงกมล สุขเทพ
ครูธุรการ
pramern2
นางสาวประเมิน จูสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการภารโรง